Onze begeleiding

Begeleiding van jongvolwassenen met een GGZ-C indicatie gaat ons inziens over actieve acceptatie van kwetsbaarheden, problemen en beperkingen tezamen met een geleidelijke inwisseling van patiëntidentiteit naar burgerschap.

Trainingscentrum Overijssel

Trainingscentrum Overijssel (“TCO”) is een unieke organisatie in het transformatieproces van beschermd wonen voor jeugdigen en jongvolwassenen.

Onze doelgroep:

Jongeren en jongvolwassenen met een (langdurige) ernstige psychische beperking met een omgeving die de zorg niet (meer) aankan.

Het betreft jongeren/jongvolwassenen waarbij op meerdere leefgebieden problemen spelen, (vooralsnog) “uitbehandeld” zijn in de klinische GGZ maar waarbij geen terugkeer naar opvoedouders mogelijk of wenselijk is.

De jongeren/jongvolwassenen hebben moeite om een plek in de maatschappij te vinden.

kenwplk