Over ons

Home / Over ons

Trainingscentrum Overijssel (“TCO”) is een unieke organisatie in het transformatieproces van beschermd wonen voor jeugdigen en jongvolwassenen.

 

Onze doelgroep:

Jongeren en jongvolwassenen met een (langdurige) ernstige psychische beperking met een omgeving die de zorg niet (meer) aankan.

Het betreft jongeren/jongvolwassenen waarbij op meerdere leefgebieden problemen spelen, (vooralsnog) “uitbehandeld” zijn in de klinische GGZ maar waarbij geen terugkeer naar opvoedouders mogelijk of wenselijk is.

De jongeren/jongvolwassenen hebben moeite om een plek in de maatschappij te vinden.

Visie
Onze visie is dat iedere jongere ongeacht zijn geaardheid ras of cultuur het recht heeft zichzelf te ontwikkelen en om zichzelf te kunnen zijn in een veilige omgeving.Het recht heeft op voldoende steun, begrip en liefde, om zelfstandig te kunnen groeien.

Missie
Onze missie is om jongeren die maatschappelijk en of emotioneel ondersteuning nodig hebben in hun leven bij ons een veilige plek te bieden. Het bieden en aanleren van structuur, regelmaat, waarden en normen, nuttige dagbesteding, persoonliljke verzorging en het begeleiden bij zelfredzaamheid staat bij ons voorop. Met andere woorden; het op eigen benen leren staan met als einddoel scholing en of zefstandig wonen.

Onze trainingen leveren een belangrijke ondersteuning in het proces naar zelfstandigheid. De deelname hieraan is uiteraard vrijwillig. Tijdens deze trainingen leren de jongeren zichzelf onder controle te houden en zich bewust te worden van zichzelf en hun gedrag. Door dit bewust zijn, zijn ze beter in staat om hun eigen emoties te beheersen en te controleren. Het is belangrijk dat ze leren om eerst na te denken voordat ze handelen.

 

IMG_0418