Onze stichting

Home / Onze stichting

Stichting Gouden Driehoek Zwolle

Onze activiteiten worden gecoördineerd vanuit de stichting De Gouden Driehoek Zwolle.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de gezondheid, het fysiek en
psychisch welzijn en de sociale ontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen in Zwolle en
omgeving.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
het aanbieden en verzorgen van trainingen voor jongeren en jongvolwassenen op het gebied van
bijvoorbeeld assertiviteit, zelfkennis en interactie met anderen
het verzorgen van coaching aan jongeren en jongvolwassenen

De Stichting Gouden Driehoek Zwolle stelt zich ten doel om in het kader van de hierboven omschreven
activiteiten de voorschriften na te leven van de Wet Toezicht Zorginstellingen (of één of meer andere,
daarvoor in de plaats komende regelingen).

De Raad van Toezicht
Stichting Gouden Driehoek Zwolle moet voor al haar activiteiten verantwoording afleggen aan haar Raad van Toezicht.

Deze Raad van Toezicht heeft naast haar toezichthoudende functie het mandaat bestuurleden te benoemen, te schorsen
danwel te ontslaan uit zijn/haar functie.