Opvang & begeleiding

Home / Opvang & begeleiding

Opvang & begeleiding
Met ons team van professionals bieden wij 24/7 opvang en begeleiding. Dit geld voor zowel tijdelijke- als crisis situaties.

Wij helpen cliënten met het aanleren van dagelijkse structuur, regelmaat, het maken van een weekplanning en het maken en nakomen van afspraken. In samenspraak met de cliënt besteden wij aandacht aan de persoonlijk verzorging. Denk daarbij aan: het innemen van medicatie (structureel), uiterlijke verzorging (presentatie), douchen, enz.

Onze cliënten leren vaardigheden die binnen een normale gezinssituatie gebruikelijk zijn: koken, huishoudelijke taken en hygiëne. Met behulp van onze trainingen en methodieken helpen wij ze bij het bewust worden van sociale contacten en het onderhouden hiervan.

Tevens geven wij ondersteuning ten aanzien van gesprekken welke met instanties en/of hulpverleners worden gevoerd.

Dit alles kunnen wij bieden door jarenlange ervaring en deskundigheid.

Loek en Francien van den Bos